Werken na pensioen

Niet iedereen wil helemaal stoppen met werken als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Maar mag je wel werken als je AOW ontvangt? En welke gevolgen heeft dat?

Mag ik met mijn AOW werken?

Ja, de AOW is een basispensioen voor iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Lees verder

Welke gevolgen zijn er als ik na ingang van mijn AOW doorwerk?

Als u (deels) doorwerkt na uw pensioen, prepensioen of Vervroegde Uittreding (VUT), dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen en uw arbeidsvoorwaarden.

Lees verder

Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW-leeftijd?

Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en soms ook niet meer tegen ziekte. U heeft geen recht meer op het wettelijk minimumloon. U ontvangt daarentegen wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever.

Lees verder