Met pensioen

Werken na pensioen

Mag ik met mijn AOW werken?

Ja, de AOW is een basispensioen voor iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Welke gevolgen zijn er als ik na ingang van mijn AOW doorwerk?

Als u (deels) doorwerkt na uw pensioen, prepensioen of Vervroegde Uittreding (VUT), dan kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen en uw arbeidsvoorwaarden.

Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW-leeftijd?

Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en soms ook niet meer tegen ziekte. U heeft geen recht meer op het wettelijk minimumloon. U ontvangt daarentegen wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever.