Regels

Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gelden verschillende regels. Een vrijwilliger met een WW-uitkering heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht. Ook kunnen er arboregels gelden. En er zijn gedragsregels om seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid van vrijwilligerswerk. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. De Rijksoverheid heeft een stappenplan voor gemeenten om vrijwilligerswerk goed te kunnen organiseren.

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Als vrijwilliger kunt u ervaren of de werkzaamheden of een bepaalde werkomgeving of sector bij u passen. U mag vrijwilligerswerk doen als u een WW-uitkering heeft.

Lees verder