Leeftijdsdiscriminatie

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid gaat leeftijdsdiscriminatie onder andere tegen met regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om ouderen aan te nemen.

Wet tegen leeftijdsdiscriminatie
Artikel 1 van de Grondwet biedt bescherming tegen alle vormen van discriminatie, ook discriminatie op grond van leeftijd. In 2004 is er bovendien een aparte wet gekomen die leeftijdsdiscriminatie op het werk bestrijdt en voorkomt: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL).

Hoe bestrijdt de overheid leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?

De Rijksoverheid neemt verschillende maatregelen om leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Lees verder

Wat kan ik doen als ik ongelijk behandeld word bij een sollicitatie?

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid gaat leeftijdsdiscriminatie onder andere tegen met regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om ouderen aan te nemen.
Als u zich tijdens de sollicitatieprocedure gediscrimineerd voelt vanwege uw leeftijd, kaart dit dan eerst aan bij deze werkgever. Geef aan dat u zich ongelijk behandeld voelt. U probeert dan eerst samen tot een oplossing te komen.

Lees verder