Veiligheid in huis

Inbraakbeveiliging

Er is bij mij ingebroken, wat nu?

Bel 112 als u vermoedt dat de daders nog in de buurt zijn. Bel 0900-8844 als u aangifte wilt doen. Ruim de schade nog niet op en wacht tot u de politie gesproken heeft.

Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen?

De politie geeft preventietips, in tekst, maar ook op film!
* Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig. Onder de deurmat en in de bloempot zijn geen ‘geheime’ plaatsen.
* Zorg voor voldoende verlichting om uw woning.

Wel of geen alarmsysteem?

Een alarmsysteem kan een zinvolle aanvulling zijn op maatregelen die u al heeft genomen. Soms is het een eis van de verzekeringsmaatschappij vanwege een hoger risico, bijvoorbeeld bij een hoge inboedelwaarde of bijzondere bezittingen.

Personenalarmering

Krijg ik personenalarmering voor thuis vergoed?

Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten.

Wat gebeurt er bij een noodsignaal?

Als u een noodsignaal afgeeft, legt u rechtstreeks contact met familie, buren of een mantelzorger, of een meldkamer.

Hoe vraag ik een personenalarmeringssysteem aan?

Veel organisaties voor wonen, welzijn en zorg (thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen) leveren personenalarmeringssystemen.

Babbeltrucs

Wat is een babbeltruc?

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar.

Op YouTube staat een duidelijke film van het ministerie van Veiligheid en Justitie over babbeltrucs.

Wat kan ik doen tegen babbeltrucs aan de deur?

Kijk voor u de deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor eigen bezoek. Kijk door het raam, de deurspion of gebruik de intercom.
Meer tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc op een rij!

Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?

Als de dader nog in de buurt is, belt u 112.
Is de dader al verdwenen? Bel dan 0900 8844 (lokaal tarief).

Burenruzie

Hoe kan ik een ruzie met mijn buren oplossen?

Probeer eerst met elkaar te praten. De ervaring leert dat buren een blijvende oplossing willen voor hun onderlinge problemen, zodat zij weer gewoon en prettig naast elkaar kunnen wonen.

Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast van buren?

In de praktijk wordt vaak het meest bereikt met overleg met uw buren en praktische maatregelen. Hiermee kunt u proberen te voorkomen dat het geschil tussen u en uw buren verder escaleert.

Hoe schakel ik buurtbemiddeling in?

Hebt u buurtbemiddeling nodig? Ga dan naar de website van uw gemeente.

Digitaal veilig

Brandpreventie

Brandveiligheid voor senioren

Brandveiligheid voor ouderen:

Veiligheid en brandpreventie voor ouderen is een actueel onderwerp. Onderzoek wijst uit dat ouderen vaker te maken krijgen met brand en daarbij een groter risico lopen.

Wat kan ik doen om brand te voorkomen?

Het goede nieuws is: met eenvoudige maatregelen én door goed op te letten, kunt u brand voorkomen. Hier leest u wat u kunt doen om de risico’s op brand te beperken:
- De wasdroger staat op nummer 1 van elektrische apparaten die brand veroorzaken. Zet de droger alleen aan als u wakker en thuis bent. Maak na elke droogbeurt het pluizenfilter schoon.