Huisvesting

Huren

Ik moet (meer) huur gaan betalen, maar wat is een redelijke huurprijs?

De maximale huurprijs die een verhuurder (bijvoorbeeld de zorgorganisatie of een woningcorporatie) voor een woning of woonruimte mag vragen hangt af van het aantal kamers, de oppervlakte en de aanwezige voorzieningen. Met een puntensysteem wordt de maximale huurprijs berekend.

Waar kan ik heen met een klacht over mijn huurwoning?

Heeft u een conflict met uw verhuurder? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u met problemen rondom hun sociale huurwoning de Huurcommissie om hulp vragen.

Ik woon zelfstandig. De verhuurder heeft de woning gerenoveerd. Nu moet ik meer huur gaan betalen, klopt dat wel?

Dat kan, maar alleen in bepaalde situaties, en niet zomaar. Een verhuurder moet de gelegenheid krijgen woningen te slopen, te renoveren, te verbeteren of te vervangen om de kwaliteit van zijn totale woningbestand op peil te houden. Hij moet daarover en over de nieuwe huurprijs wel eerst overleg hebben met de huurders.

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

Als huurder heeft u zowel rechten als plichten. U bent bijvoorbeeld verplicht om op tijd uw huur te betalen. Als u langer dan 2 maanden achter loopt, kunt uw huis gezet te worden.

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Seniorenwoning

Ik ben op zoek naar een seniorenwoning.

Het is niet altijd makkelijk voor senioren om een geschikte woning te vinden. Daarom kunnen gemeenten beslissen dat bepaalde woonruimten alleen bedoeld zijn voor een bepaalde groep woningzoekenden.

Wonen bij familie

Moet de gemeente toestemming geven voor een mantelzorgwoning?

Ja, uw gemeente moet toestemming geven voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. In een bestemmingsplan staan de regels over het gebruik van de grond in een bepaald gebied. Een aantal gemeenten heeft een beleidsplan mantelzorg of bestemmingsplan mantelzorg op grond waarvan vrijstelling van beperkende regels in een bestaand bestemmingsplan kan worden verleend.

Is het plaatsen mantelzorgwoning vergunningvrij?

Afgelopen jaren was het voor mensen die een mantelzorgwoning wilden plaatsen soms lastig. Problemen met hun gemeente over vergunningen stonden dit in de weg. Het kabinet heeft onlangs besloten dat voor de plaatsing van mantelzorgwoningen (en zorgkamers) in de toekomst in de regel geen vergunning meer nodig is.

Wat zijn de kosten van een mantelzorgwoning?

Overweegt u een aanbouw of verbouwing? Breng dan vooraf goed de kosten in beeld. De aanschaf van een mantelzorgwoning is duur. In sommige gemeenten betalen woningbouwcorporaties en/of de gemeente de aanschaf van zo'n woning.

Verzorg- & verpleeghuizen

Hoe vind ik een verpleeghuis of verzorgingshuis bij mij in de buurt?

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen bij u in de buurt vindt u op de website van KiesBeter.nl. Dit is een vergelijkingssite. Hier krijgt elke zorginstelling een waardering. Op deze site kunt u de kwaliteit van verschillende verpleeghuizen of verzorgingshuizen met elkaar vergelijken.

Kan ik verzorgings- en verpleeghuizen vergelijken?

De website kiesBeter.nl is een vergelijkingssite van de Rijksoverheid. Hier krijgt elke zorginstelling een waardering.

Hoe vraag ik een plek aan in een verzorgings- of verpleeghuis?

Om in aanmerking te komen voor een plaats in het verzorgings- of verpleeghuis, moet u een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. Dit is een besluit waarin staat of u recht heeft op zorg.

Welke kosten krijg ik vergoed in een verzorgings- en verpleeghuis?

Wanneer u verblijft in een zorginstelling dan krijgt u de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Sommige producten en diensten moet u wel zelf betalen.

Ik heb een indicatie voor verblijf in zorginstelling. Kan ik thuis blijven wonen?

Ja, u mag met een AWBZ-indicatie voor zorg met verblijf ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U zoekt dan zelf een zorgaanbieder in de buurt.

Dossier: gedwongen verhuizingen

Waarom horen we zoveel over gedwongen verhuizingen?

De regels voor zorg en wonen in een zorginstelling zijn per 1 januari 2015 veranderd. Ouderen mogen minder snel gebruik maken van de zorg in een instelling. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgorganisaties. Ze moeten zelfs afdelingen of gebouwen sluiten waardoor bewoners worden gedwongen om te verhuizen.

Mijn verzorgingshuis gaat (gedeeltelijk) sluiten, kan ik gedwongen worden weer zelfstandig te gaan wonen?

Nee. Iedereen die op 1 januari 2015 recht heeft op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis, behoudt dat recht. Dat geldt ook als u een geldige indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) heeft, maar op dat moment nog niet in een instelling woont. Bijvoorbeeld omdat er nog geen (geschikte) plek is. Uiteraard is iedereen vrij om er voor te kiezen zelfstandig te blijven wonen of weer zelfstandig te gaan wonen.

Ik heb een indicatie voor een verzorgingshuis, maar ik woon nog zelfstandig, wat nu?

Uw indicatie blijft geldig. Als u er in 2015 voor heeft gekozen om thuis te blijven wonen, maar u op een later moment alsnog in een instelling wilt gaan wonen, dan kan dat ook. U hoeft hiervoor dan geen nieuwe indicatie aan te vragen. Zolang u zelfstandig blijft wonen en een geldige indicatie voor een verzorgingshuis heeft, heeft u recht op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Als uw indicatie afloopt of als u definitief kiest voor zelfstandig blijven wonen, kunt u eventueel thuiszorg via de gemeente of via uw ziektekostenverzekeraar regelen.

Als ik moet verhuizen, moet ik dan elke nieuwe plek accepteren, ook als ik dat een verslechtering vind?

Nee, althans niet zomaar, maar uiteindelijk misschien wel. De zorgorganisatie heeft een inspanningsverplichting om voor u de best mogelijke plek te regelen. Hoever die verplichting gaat ligt nergens vast, maar u kunt de organisatie er wel op wijzen en hoeft dus niet zomaar elk aanbod te accepteren.

Als ik gedwongen moet verhuizen, wie regelt en betaalt dan de verhuizing?

Als u gedwongen moet verhuizen van het verpleeg- of verzorgingshuis waar u woont, is de zorgorganisatie verplicht de verhuizing te regelen en te betalen. De organisatie mag u daarvoor geen vergoeding vragen.

Hoe kan ik regelen dat mijn post wordt nagezonden als ik moet verhuizen?

Bij een verhuizing kunt u uw post automatisch laten doorsturen naar uw nieuwe adres met de verhuisservice van PostNL. Via de verhuisservice wordt uw nieuwe adres doorgegeven aan uw verzekeraar, bank, telecombedrijf en andere bedrijven. Zo hebt u de zekerheid dat u geen belangrijke post mist.

Moet ik de kosten betalen voor de herinrichting bij gedwongen verhuizing naar een andere plek?

Nee. Als sprake is van gedwongen verhuizing, kan het verzorgingshuis op uw verzoek voor deze kosten een vergoeding aanvragen. Die vergoeding voor 2015 bedraagt € 3.473,90 als u alleen woont en € 1.736,95 per bewoner als u met meer mensen in een woning woont. Als u twee keer gedwongen moet verhuizen, hebt u recht op twee keer een vergoeding.

Ik woon in een instelling en ben gedwongen verhuisd. Nu moet ik ineens (meer) huur gaan betalen, kan dat?

Nee. Als u met een indicatie voor ‘zorg-met-verblijf’ in een instelling woont betaalt u geen huur, ook niet na een (gedwongen) verhuizing. Niet de woonruimte, maar uw CIZ-zorgindicatie is daarvoor bepalend.

Mijn indicatie is gewijzigd. Nu moet ik ineens huur gaan betalen, kan dat zomaar?

Ja. Als u door een indicatiewijziging geen recht meer heeft op ‘zorg-met-verblijf’ in een instelling, gaat u huur betalen. Of u in uw huidige woonruimte blijft wonen of verhuist naar een andere plek, maakt niet uit. Ook of die plek in of buiten een instelling is, hoeft niet doorslaggevend te zijn.

Ik ben gedwongen verhuisd. Nu moet ik ineens een extra eigen bijdrage gaan betalen, kan dat?

Nee, tenzij u in de nieuwe situatie gebruikt maakt van extra producten en diensten. Er bestaan twee typen eigen bijdrage. De verplichte eigen bijdrage betaalt u altijd bij ‘zorg-met-verblijf’. Het bedrag wijzigt in principe niet door een verhuizing. Een vrijwillige eigen bijdrage kan de organisatie van u vragen voor extra producten en diensten. U betaalt die vrijwillige eigen bijdrage alleen als u die extra producten en diensten ook daadwerkelijk wilt gebruiken. Dat is uw eigen keuze, de organisatie kan u daartoe niet verplichten.

Verhuizen

Ik moet naar een aangepaste woning verhuizen, krijg ik een verhuiskostenvergoeding?

Ja, als u door ouderdom, ziekte of een handicap naar een aangepaste woning moet verhuizen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.