Brandpreventie

In Nederland rukt de brandweer jaarlijks zo’n 6000 keer uit om woningbranden te blussen. De meeste branden beginnen tijdens het koken. Maar ook door het onvoorzichtig omgaan met kaarsen, sigaretten, open vuur of door slecht onderhoud of foutief gebruik van elektrische apparaten.

Hoe snel vuur in huis om zich heen grijpt, begrijpt u pas als u het met uw eigen ogen gezien hebt. Daarom stak Efectis (centrum voor brandveiligheid) op letterlijk een woning in brand. Dit om aan te tonen dat een klein brandje in een prullenmand binnen 3 minuten is uitgegroeid tot een dodelijke brand. In dit filmpje ziet u hoe in een paar minuten de vlammen alles vernietigen en de giftige rook verstikkend voor ieder mens blijkt te zijn.

Brandveiligheid voor senioren

Brandveiligheid voor ouderen:

Veiligheid en brandpreventie voor ouderen is een actueel onderwerp. Onderzoek wijst uit dat ouderen vaker te maken krijgen met brand en daarbij een groter risico lopen.

Lees verder

Wat kan ik doen om brand te voorkomen?

Het goede nieuws is: met eenvoudige maatregelen én door goed op te letten, kunt u brand voorkomen. Hier leest u wat u kunt doen om de risico’s op brand te beperken:
- De wasdroger staat op nummer 1 van elektrische apparaten die brand veroorzaken. Zet de droger alleen aan als u wakker en thuis bent. Maak na elke droogbeurt het pluizenfilter schoon.

Lees verder