Dossier: gedwongen verhuizingen

Vragen en antwoorden

Begin 2015 zijn veel regels rondom de zorg veranderd. Veel ouderen vrezen voor sluiting van verzorgingshuizen en gedwongen verhuizingen. Ook senioren die hoopten op een plek in een verzorgingshuis kunnen daar niet meer vanzelfsprekend van uitgaan. Het gaat het Nationaal Ouderenfonds aan het hart dat er zoveel onrust en onduidelijkheid is over de nieuwe zorgregels. Daarom gaan we in dit artikel uitgebreid in op de vragen van ouderen over dit onderwerp.

Voor vragen, kunt u ook telefonisch contact opnemen met de medewerkers van de OuderenOmbudsman: telefoonnummer 0900 60 80 100.

Waarom horen we zoveel over gedwongen verhuizingen?

De regels voor zorg en wonen in een zorginstelling zijn per 1 januari 2015 veranderd. Ouderen mogen minder snel gebruik maken van de zorg in een instelling. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgorganisaties. Ze moeten zelfs afdelingen of gebouwen sluiten waardoor bewoners worden gedwongen om te verhuizen.

Lees verder

Mijn verzorgingshuis gaat (gedeeltelijk) sluiten, kan ik gedwongen worden weer zelfstandig te gaan wonen?

Nee. Iedereen die op 1 januari 2015 recht heeft op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis, behoudt dat recht. Dat geldt ook als u een geldige indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) heeft, maar op dat moment nog niet in een instelling woont. Bijvoorbeeld omdat er nog geen (geschikte) plek is. Uiteraard is iedereen vrij om er voor te kiezen zelfstandig te blijven wonen of weer zelfstandig te gaan wonen.

Lees verder

Ik heb een indicatie voor een verzorgingshuis, maar ik woon nog zelfstandig, wat nu?

Uw indicatie blijft geldig. Als u er in 2015 voor heeft gekozen om thuis te blijven wonen, maar u op een later moment alsnog in een instelling wilt gaan wonen, dan kan dat ook. U hoeft hiervoor dan geen nieuwe indicatie aan te vragen. Zolang u zelfstandig blijft wonen en een geldige indicatie voor een verzorgingshuis heeft, heeft u recht op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Als uw indicatie afloopt of als u definitief kiest voor zelfstandig blijven wonen, kunt u eventueel thuiszorg via de gemeente of via uw ziektekostenverzekeraar regelen.

Lees verder

Als ik moet verhuizen, moet ik dan elke nieuwe plek accepteren, ook als ik dat een verslechtering vind?

Nee, althans niet zomaar, maar uiteindelijk misschien wel. De zorgorganisatie heeft een inspanningsverplichting om voor u de best mogelijke plek te regelen. Hoever die verplichting gaat ligt nergens vast, maar u kunt de organisatie er wel op wijzen en hoeft dus niet zomaar elk aanbod te accepteren.

Lees verder

Als ik gedwongen moet verhuizen, wie regelt en betaalt dan de verhuizing?

Als u gedwongen moet verhuizen van het verpleeg- of verzorgingshuis waar u woont, is de zorgorganisatie verplicht de verhuizing te regelen en te betalen. De organisatie mag u daarvoor geen vergoeding vragen.

Lees verder

Hoe kan ik regelen dat mijn post wordt nagezonden als ik moet verhuizen?

Bij een verhuizing kunt u uw post automatisch laten doorsturen naar uw nieuwe adres met de verhuisservice van PostNL. Via de verhuisservice wordt uw nieuwe adres doorgegeven aan uw verzekeraar, bank, telecombedrijf en andere bedrijven. Zo hebt u de zekerheid dat u geen belangrijke post mist.

Lees verder

Moet ik de kosten betalen voor de herinrichting bij gedwongen verhuizing naar een andere plek?

Nee. Als sprake is van gedwongen verhuizing, kan het verzorgingshuis op uw verzoek voor deze kosten een vergoeding aanvragen. Die vergoeding voor 2015 bedraagt € 3.473,90 als u alleen woont en € 1.736,95 per bewoner als u met meer mensen in een woning woont. Als u twee keer gedwongen moet verhuizen, hebt u recht op twee keer een vergoeding.

Lees verder

Ik woon in een instelling en ben gedwongen verhuisd. Nu moet ik ineens (meer) huur gaan betalen, kan dat?

Nee. Als u met een indicatie voor ‘zorg-met-verblijf’ in een instelling woont betaalt u geen huur, ook niet na een (gedwongen) verhuizing. Niet de woonruimte, maar uw CIZ-zorgindicatie is daarvoor bepalend.

Lees verder

Mijn indicatie is gewijzigd. Nu moet ik ineens huur gaan betalen, kan dat zomaar?

Ja. Als u door een indicatiewijziging geen recht meer heeft op ‘zorg-met-verblijf’ in een instelling, gaat u huur betalen. Of u in uw huidige woonruimte blijft wonen of verhuist naar een andere plek, maakt niet uit. Ook of die plek in of buiten een instelling is, hoeft niet doorslaggevend te zijn.

Lees verder

Ik ben gedwongen verhuisd. Nu moet ik ineens een extra eigen bijdrage gaan betalen, kan dat?

Nee, tenzij u in de nieuwe situatie gebruikt maakt van extra producten en diensten. Er bestaan twee typen eigen bijdrage. De verplichte eigen bijdrage betaalt u altijd bij ‘zorg-met-verblijf’. Het bedrag wijzigt in principe niet door een verhuizing. Een vrijwillige eigen bijdrage kan de organisatie van u vragen voor extra producten en diensten. U betaalt die vrijwillige eigen bijdrage alleen als u die extra producten en diensten ook daadwerkelijk wilt gebruiken. Dat is uw eigen keuze, de organisatie kan u daartoe niet verplichten.

Lees verder