Digitaal veilig

'Digitale veiligheid' is veilig gebruik kunnen maken van computers en geautomatiseerde systemen (zoals internetbankieren, e-mailen, via internet inkopen en bestellen, camerabewaking), zonder dat ongewenste personen uw gegevens kunnen inzien of kunnen gebruiken.

Ouderen denken eerder slachtoffer te kunnen worden van criminaliteit blijkt uit onderzoeksgegevens van de politie. Dit is in werkelijkheid niet waar, maar uw gevoel kan anders zijn. Ouderen kunnen de ervaring hebben van een toenemend gevoel van onveiligheid door de digitale ontwikkelingen (geautomatiseerde systemen) of het gevoel hebben buitengesloten te worden of afhankelijk te zijn van computers en digitale technieken.

In Nederland wordt toenemend gecommuniceerd via digitale kanalen. Denkt u bijvoorbeeld aan: bedrijven die via email met u communiceren, bankzaken die u uitsluitend via internet kunt regelen, verenigingen en clubs die vragen het lidmaatschap te verlengen door digitaal gegevens van u te vragen en op te slaan. Maar misschien wilt u zelf het initiatief nemen en wilt u meer van uw computer gebruik maken maar weet u niet waar u de juiste informatie kunt vinden?

Op deze website hebben we vier concrete onderwerpen beschreven: