Verhuizen

Over het algemeen, -zo blijkt uit onderzoek- zijn ouderen zeer tevreden met hun woning. Ze zijn gesteld op hun eigen woonomgeving en willen daar graag zo lang mogelijk blijven wonen. Als zij dan toch verhuizen, dan is dat vaak in de regio en zijn de verhuisplannen hoofdzakelijk toe te schrijven aan gezondheidsgerelateerde motieven: als voorzorg voor of reactie op de tanende gezondheid. Verhuizen brengt altijd kosten met zich mee.

Ik moet naar een aangepaste woning verhuizen, krijg ik een verhuiskostenvergoeding?

Ja, als u door ouderdom, ziekte of een handicap naar een aangepaste woning moet verhuizen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Lees verder