Seniorenwoning

Een seniorenwoning is een zelfstandige woning die bedoeld en geschikt is voor mensen van 55 jaar en ouder. De woning voldoet aan alle eisen van toegankelijkheid en de woning kan ook in de toekomst worden aangepast voor bijvoorbeeld het verlenen van zorg. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom moeten er tot 2021 jaarlijks zo'n 44.000 woningen bijkomen die geschikt zijn voor ouderen. Bijvoorbeeld nultredenwoningen of woningen waar zorg op afroep beschikbaar is. En het wordt makkelijker om mantelzorgwoningen bij seniorenwoningen te plaatsen.

Ik ben op zoek naar een seniorenwoning.

Het is niet altijd makkelijk voor senioren om een geschikte woning te vinden. Daarom kunnen gemeenten beslissen dat bepaalde woonruimten alleen bedoeld zijn voor een bepaalde groep woningzoekenden.

Lees verder