Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

"Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie."
- Nationale Raad voor de Volksgezondheid-

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het verschillende dingen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft.
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen.

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.
Op de site van Mezzo vind u veel informatie over mantelzorg.

Bron: Mezzo.nl

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan?

Vanaf 1 mei 2015 kunt u bij ons geen aanvragen meer doen voor het Mantelzorgcompliment. Door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van de mantelzorg.

Wilt u weten hoe mantelzorg in uw gemeente wordt gewaardeerd? Neem dan zelf contact op met uw gemeente.

Lees verder

Kan ik hulp krijgen bij mantelzorg?

Het wordt me soms te veel. Kan ik hulp krijgen? Zeker, en dat is geen schande! U hoeft het niet alleen te doen. Als u goed voor u zelf zorgt, dan kunt u ook langer voor uw naaste zorgen. Als mantelzorger neemt u al gauw veel zorgtaken op u. Maar daardoor ligt overbelasting op de loer. Om dat te voorkomen kunt u verschillende dingen doen.

Lees verder

Zijn er financiële voorzieningen voor mantelzorg?

Mantelzorgers moeten vaak veel extra kosten maken, bijvoorbeeld voor vervoer of voor de eigen bijdrage. Het kan voorkomen dat de mantelzorger daardoor in de financiële problemen komt. Volgens de uitkomsten van een enquête van Mezzo (landelijke vereniging voor mantelzorgers) komt meer dan de helft van de mantelzorgers in financiële problemen.

Lees verder