Ziekten & aandoeningen

Algemeen

Hartziekten

Wat gebeurt er als iemand een hartziekte heeft?

Patiënten met chronische klachten of stabiele angina pectoris kunnen worden begeleid door de huisarts.

Wat kan ik doen om een hartinfarct of angina pectoris te voorkomen?

Het risico hangt voor een deel samen met genetische aanleg (57% voor mannen, 38% voor vrouwen). Daarnaast is er een aantal leefwijzen, die van invloed zijn.

Beroerte

Wat zijn symptomen in de acute fase van een beroerte?

De symptomen van een beroerte tijdens de acute fase kunnen zeer verschillend zijn. Dit is vooral afhankelijk van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de grootte van het gebied waar de bloedtoevoer gestoord is.

Wat zijn de risicofactoren van een beroerte?

Veruit de belangrijkste risicofactor voor het optreden van een beroerte is leeftijd: hoe ouder des te hoger de kans op een beroerte.

Wat kunt u doen om een beroerte te voorkomen?

• Een goed eetpatroon is essentieel. Gevarieerd eten, veel groenten en fruit, voldoende volkoren en minder vet en zout.
• Niet roken.
• Bewegen: onvoldoende lichaamsbeweging verhoogt het risico op het krijgen van een CVA.

Artrose

Wat zijn de mogelijkheden om artrose te voorkomen?

Artrose is vooralsnog niet te genezen en de mogelijkheden om het te voorkómen zijn zeer beperkt. Slechts bij een kleine groep patiënten is een duidelijke oorzaak van de artrose aan te wijzen.

Diabetes

Wat zijn de oorzaken van diabetes?

Risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes type 1 zijn nog nauwelijks bekend. Diabetes type 2 komt steeds vaker voor.

Hoe kan ik de kans op diabetes verkleinen?

Diabetes type 2, suikerziekte, is in een groot aantal gevallen te voorkomen of uit te stellen door gezond te leven. Ook mensen met diabetes in de familie kunnen hun kans met de helft verkleinen.

Gehoorstoornis

Gezichtsstoornis

Dementie

Mijn partner wordt zo vergeetachtig. Wat nu?

U maakt zich zorgen bijvoorbeeld over de keren dat uw partner vergeet wat er verteld is of waar hij spullen heeft gelaten. Om te kijken wat u zou kunnen doen met uw ongerustheid, kunt u terecht op de website van AlzheimerNederland.nl. Daar vindt u veelgestelde vragen met daarin de signalen van dementie.

Ik zorg voor mijn (buur)man met dementie. Kan ik daarbij ondersteuning krijgen?

Het is heel belangrijk om ondersteuning te zoeken. De verwerking van het hebben van de ziekte, de zorg voor een naaste; dit vraagt veel. Belangenorganisaties, zorg en overheden hebben diverse vormen van hulp ontwikkeld.

Depressie

Wat is een depressie?

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een extreme somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.

Ik voel me somber. Kan ik zelf iets doen aan depressieve gevoelens?

Ja zeker, op onderstaande de websites staan diverse tips, ook naar websites met oefeningen en trainingen.

Hieronder even op een rijtje.
www.mentaalvitaal.nl
www.kleurjeleven.nl
www.zelfhulpwijzer.nl
www.psyfit.nl