Zorgvormen

Thuiszorg

Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

Uw gemeente regelt uw ondersteuning thuis. De taken hebben geen medisch karakter. Hieronder kunt u lezen welke hulp en voorzieningen vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo vallen.

  • Huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen)
  • Aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet)

Mantelzorg

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan?

Vanaf 1 mei 2015 kunt u bij ons geen aanvragen meer doen voor het Mantelzorgcompliment. Door invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van de mantelzorg.

Wilt u weten hoe mantelzorg in uw gemeente wordt gewaardeerd? Neem dan zelf contact op met uw gemeente.

Kan ik hulp krijgen bij mantelzorg?

Het wordt me soms te veel. Kan ik hulp krijgen? Zeker, en dat is geen schande! U hoeft het niet alleen te doen. Als u goed voor u zelf zorgt, dan kunt u ook langer voor uw naaste zorgen. Als mantelzorger neemt u al gauw veel zorgtaken op u. Maar daardoor ligt overbelasting op de loer. Om dat te voorkomen kunt u verschillende dingen doen.

Zijn er financiële voorzieningen voor mantelzorg?

Mantelzorgers moeten vaak veel extra kosten maken, bijvoorbeeld voor vervoer of voor de eigen bijdrage. Het kan voorkomen dat de mantelzorger daardoor in de financiële problemen komt. Volgens de uitkomsten van een enquête van Mezzo (landelijke vereniging voor mantelzorgers) komt meer dan de helft van de mantelzorgers in financiële problemen.

Respijtzorg

Kom ik in aanmerking voor respijtzorg?

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Intramurale zorg

Kom ik/ mijn ouders in aanmerking voor een verzorgings- of verpleeghuis?

U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. 

Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?

Een verzorgingshuis biedt zorg en huisvesting aan wie niet meer zelfstandig kan wonen. Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen.

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven die hun naderende sterven onder ogen moeten zien. Het richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar wel op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken.