Seksuele diversiteit

Met het project ‘Onzichtbare Ouderen’ zet het Ouderenfonds zich samen met het Blauwe Fonds in voor LHBT ouderen (LHBT staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgenders) door aandacht te vragen voor seksuele diversiteit.

Veel homo- of biseksuele ouderen zijn bang voor negatieve reacties van medebewoners in zorginstellingen (20%). Ook vrezen zij dat personeel niet kan omgaan met hun seksuele identiteit (10%) dit blijkt uit onderzoek van SCP (2015). Uit gesprekken die het Nationaal Ouderenfonds voerde met woonzorginstellingen blijkt dat er in woonzorginstellingen op het onderwerp homoseksualiteit (en seksualiteit in het algemeen) een groot taboe rust. Managers in de zorg geven aan vaak niet stil staan bij het feit dat er homoseksuele en lesbische ouderen in hun huis wonen.

Het Nationaal Ouderenfonds vraagt, samen met het Blauwe Fonds, aandacht voor deze ouderen. Middels het project 'Onzichtbare Ouderen' brengen we seksuele diversiteit bij woonzorginstellingen, eerstelijnshulpverleners en in het onderwijs onder de aandacht. We willen middels voorlichting bijdragen aan kennisoverdracht aan (toekomstige) zorgprofessionals zodat zij in de praktijk goed om kunnen gaan met diversiteit en alle ouderen goede zorg kunnen bieden. En natuurlijk steunen we ouderen die zich niet geaccepteerd voelen door hun omgeving vanwege hun geaardheid. Onze vrijwilligers en medewerkers worden hiervoor opgeleid.

Wat kan ik doen voor LHBT ouderen?

Maak seksuele diversiteit bespreekbaar, ook met mensen die hier misschien moeite mee hebben. De acceptatie van verschil begint met het starten van de dialoog. Neem misverstanden en stereotypen weg door concrete informatie te geven.

Lees verder

Menukaart

Wilt u seksuele diversiteit onder de aandacht brengen met een activiteit? Wilt u meer lezen of zien over dit onderwerp? Op deze menukaart een aantal mogelijkheden, zoals een filmvertoning, theaterstuk en lesmateriaal.

Lees verder

Uit het leven gegrepen

Harry van Miltenburg (65) komt uit een harmonieus en katholiek gezin. Als eerste uit een gezin met 8 kinderen, ging hij uit huis om te beginnen aan zijn verpleegopleiding.

Lees verder

Tips en informatie voor (LHBT) ouderen

Wat kunt zelf u doen? Tips en informatie voor (LHBT) ouderen.

Lees verder

Tiplijst voor zorgorganisaties

Tips voor organisaties in zorg en welzijn om een steentje bij te dragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de ouderenzorg.

Lees verder

Tiplijst voor professionals

Tips voor medewerkers en vrijwilligers om een steentje bij te dragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de ouderenzorg.

Lees verder

Tips voor opleidingen en docenten

Wat kunt u doen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken? Tips voor docenten en opleidingen.

Lees verder