Pesten

Pesten is een verzamelwoord voor negatieve benaderingen van een ander. Pesten kan verbaal of fysiek, en komt zeker niet alleen voor onder kinderen: ook volwassenen en ouderen kunnen last hebben van pesters.

Wilt u meer informatie over pesten?
Neem dan contact op met het Nationaal Ouderenfonds via telefoonnummer 030-6567774 of via info@ouderenfonds.nl.

Wat kan ik doen om pesten tegen gaan?

Een belangrijke reden voor mensen om zich eenzaam of alleen te voelen, is wanneer iemand niet, of niet volledig zichzelf kan zijn. Bijvoorbeeld uit angst voor roddels of negatieve reacties. Het Nationaal Ouderenfonds vraagt aandacht voor pesten onder ouderen.

Lees verder

Wat is pesten?

Pesten kan allerlei vormen aannemen. Van het bezet houden van een stoel of een doorgang blokkeren tot roddelen en naroepen. Wanneer pestgedrag langer aanhoudt, kunnen mensen last krijgen van onzekerheid en machteloosheid en het gevoel buitengesloten te worden.

Lees verder

Wat doet het Ouderenfonds tegen pesten?

Op basis van gesprekken heeft het Ouderenfonds heeft een Pestenprotocol opgesteld. Hierin zijn tips te vinden over het bespreekbaar maken van pesten. Zo kunnen ouderen samen met verzorgenden en hun directe omgeving tot een oplossing komen, en het pesten aanpakken en voorkomen.

Lees verder