Wijzigingen Wmo

Wat is er veranderd in de zorg per 1 jan?

  • Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente.
  • Verpleging en verzorging thuis zijn dan onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
  • Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben.

Lees verder

Waarom zijn veranderingen in de zorg nodig?

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo, maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen.

Lees verder

Hoe verandert mijn zorg?

Heeft u een nieuwe zorgvraag en wilt u weten welke ondersteuning bij uw situatie past? Kijk dan op Regelhulp.nl. Regelhulp is een wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

U kunt ook kijken op de website hoeverandertmijnzorg.nl. De website geeft u uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

Lees verder

Waar kan ik terecht met vragen over langdurige zorg?

Er is een speciaal informatiepunt langdurige zorg geopend. Hier kunt u terecht met al uw vragen. Voor antwoord op uw vragen is uw laatste indicatiebesluit belangrijk. Dat is de brief van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) waarin staat op welke zorg u recht heeft. Heeft u die brief niet meer? Vraag dan uw zorgaanbieder wat uw indicatie is. Zo nodig kunt u uw indicatie bij het CIZ opvragen.

Informatiepunt Langdurige zorg:
T. 0800 0126

Lees verder

Mogen gemeenten de huishoudelijke hulp zomaar stopzetten?

Nee, het zonder meer stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp is in strijd met de wet. Gemeenten doen dit echter massaal. Zonder intrekkings- of wijzigingsbeschikking en een persoonlijk gesprek om hulpvraag en -aanbod op elkaar te laten aansluiten, kan er niet zo maar aan de schoonmaakhulp worden gemorreld.

Lees verder