Depressie

Als een sombere stemming blijft aanhouden, dan zou er sprake kunnen zijn van een depressie. Mensen hebben dan nergens zin meer in of belangstelling voor, ze missen de energie om iets te ondernemen. Mensen die lange tijd last houden van een zwaarmoedige stemming, lijden mogelijk aan een depressie.

Wat is een depressie?

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een extreme somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.

Lees verder

Ik voel me somber. Kan ik zelf iets doen aan depressieve gevoelens?

Ja zeker, op onderstaande de websites staan diverse tips, ook naar websites met oefeningen en trainingen.

Hieronder even op een rijtje.
www.mentaalvitaal.nl
www.kleurjeleven.nl
www.zelfhulpwijzer.nl
www.psyfit.nl

Lees verder