Dementie

Bij dementie gaan de hersenen geleidelijk achteruit. Er ontstaan problemen met onder meer het geheugen, spreken en begrijpen en herkennen van mensen, dingen en de omgeving. Dementie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van deze ziekte, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Ongeveer één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie.

Meer op:
Alzheimer-Nederland.nl
Alzheimer Nederland is belangenbehartiger voor mensen met dementie en hun naasten, financiert onderzoek en geeft voorlichting, biedt telefonische hulp en de plaatselijke/regionale afdelingen organiseren bijeenkomsten (Alzheimercafés). De stichting heeft ook informatie voor migranten in de vorm van voorlichtingsfilms en brochures.

Thuisarts.nl/dementie
Hier vindt u een bondige beschrijving, meer over het ontstaan en de verschijnselen, hoe dementie wordt vastgesteld, de aanpak, en een verwijzing naar een aantal websites. Thuisarts.nl is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

ModerneDementiezorg.nl
Hier vindt u uitgebreide informatie over hulpmiddelen, boeken, trainingen, onderzoeken films en een uitgebreid overzicht met links, onder meer met organisaties geordend per provincie.

Innovatiekringdementie.nl
Idé (de afkorting van Innovatiekring Dementie) verspreidt en ondersteunt wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden. De website bevat een kennisbank.

Mijn partner wordt zo vergeetachtig. Wat nu?

U maakt zich zorgen bijvoorbeeld over de keren dat uw partner vergeet wat er verteld is of waar hij spullen heeft gelaten. Om te kijken wat u zou kunnen doen met uw ongerustheid, kunt u terecht op de website van AlzheimerNederland.nl. Daar vindt u veelgestelde vragen met daarin de signalen van dementie.

Lees verder

Ik zorg voor mijn (buur)man met dementie. Kan ik daarbij ondersteuning krijgen?

Het is heel belangrijk om ondersteuning te zoeken. De verwerking van het hebben van de ziekte, de zorg voor een naaste; dit vraagt veel. Belangenorganisaties, zorg en overheden hebben diverse vormen van hulp ontwikkeld.

Lees verder