Eenzaamheid

Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn; geïsoleerd te zijn van 'de anderen'. Onderzoekers omschrijven eenzaamheid als het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten. Eenzaamheid is dus wat anders dan (sociaal) isolement. Isolement is de situatie van het alleen zijn, terwijl eenzaamheid gaat om het gevoel van alleen zijn.

Voelt u zich wel eens eenzaam en zou u daarover eens met iemand willen praten? Of is er iemand in uw omgeving met gevoelens van eenzaamheid en wilt u weten wat u voor die persoon kunt doen?
Bel dan met 0900 60 80 100 (lokaal tarief) van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Eenzaamheid komt vaker voor dan u denkt: ongeveer een derde van de Nederlanders voelt zich matig tot sterk eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Vaak duurt het een korte tijd; mensen verwerken hun problemen en vinden zelf hun weg eruit. Anderen lukt dat niet. Soms omdat het gaat om materiële zaken zoals weinig geld of geen vervoer hebben, soms hebben mensen moeite om op anderen af te stappen of om deskundige begeleiding te zoeken. Eigenlijk is dat vreemd; het bezoek aan een arts voor andere mentale problemen vinden we gewoon.

Eenzaamheid en isolement kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het verlies van de partner, door relatieproblemen of door langdurige mantelzorg (individuele factoren), maar ook door verlies van werk, een inkomensdaling, of het niet spreken van de taal van de omgeving (maatschappelijke factoren).

De gevolgen van eenzaamheid en isolement kunnen ingrijpend zijn. Eenzame mensen hebben vaker last van een verminderd zelfrespect, depressieve klachten en angststoornissen. Lichamelijk gezien komen bij eenzame mensen meer aandoeningen voor: hoofdpijn, maagpijn, ademhalings- en slaapproblemen. Eenzaamheid leidt tot psychische en fysieke klachten en daarmee tot een zorgvraag.

Meer op:
Coalitie Erbij
Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties (waaronder het Nationaal Ouderenfonds) in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen de groeiende eenzaamheid in ons land.

Eenzaam.nl
Wat is eenzaamheid eigenlijk? Is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde? Hoe herken ik eenzaamheid? Waar komt mijn eenzame gevoel vandaan? Hoe weet ik of ik eenzaam ben? En kan ik er zelf echt wat aan doen?

Wat doet het Ouderenfonds tegen eenzaamheid?

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Dit doen we door het organiseren van verschillende uitjes. Zo kunt u een dagje mee naar het strand of een voorstelling, of gewoon even gezellig met andere ouderen boodschappen doen met de BoodschappenPlusBus.

Lees verder