Ouderenmishandeling

Bij ouderenmishandeling denkt u misschien al snel aan lichamelijke mishandeling. Ouderen kunnen bijvoorbeeld mishandeld worden door personen van wie zij in de persoonlijke of professionele sfeer afhankelijk zijn. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, van verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en/of schending van rechten. Deze verschillende soorten van ouderenmishandeling komen vaak naast elkaar voor.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is lang niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen, met bijvoorbeeld mishandeling tot gevolg.

Welke vormen van ouderenmishandeling zijn er?

Een specifiek probleem bij ouderen is mishandeling. Het gaat dan om lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële of materiële uitbuiting, seksueel misbruik of schending van rechten.

Lees verder

Wat zijn signalen van ouderenmishandeling?

Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zijn bijvoorbeeld zichtbaar letsel, een overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking en schichtig of teruggetrokken gedrag.

Lees verder

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling in huiselijke kring kunt u melden bij het Veilig thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Het slachtoffer kan dit zelf doen, maar bijvoorbeeld ook een mantelzorger of een familielid. Ook omstanders, plegers en professionals zoals verplegers en huisartsen kunnen hulp en informatie krijgen bij het steunpunt.

Lees verder

Wat is financiële uitbuiting?

Ouderen zijn vaak deels of volledig afhankelijk van anderen en daardoor kwetsbaar voor allerlei vormen, van misbruik, zoals bijvoorbeeld financiële uitbuiting. Naar schatting 30.000 ouderen (65+) zijn jaarlijks het slachtoffer van financiële uitbuiting. Aangenomen wordt dat het feitelijke aantal hoger ligt. Voorbeelden zijn het wegnemen van geld, sieraden en goederen, maar ook extra pinnen met de bankpas van de oudere.

Lees verder

Wat kan ik doen om schade bij financiële uitbuiting te beperken?

Om te voorkomen dat er grote bedragen van uw bank- of girorekening gehaald kunnen worden, is het verstandig om geld dat niet direct nodig is, van uw lopende rekening over te boeken naar een spaarrekening. Als u daarnaast via uw bank zorgt dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ kunt staan op uw lopende rekening, voorkomt u ook dat anderen grote bedragen van uw rekening kunnen halen.

Lees verder