Gehoorstoornis

Gehoorstoornissen en gezichtsstoornissen staan ook hoog op de lijst van veelvoorkomende ziekten bij Ouderen boven de 65, volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het gehoor gaat op oudere leeftijd achteruit. Dat kan komen door de veroudering van het gehoororgaan, eerdere blootstelling aan lawaai of eventuele ooraandoeningen in het verleden. Ouderdomsslechthorendheid wordt geleidelijk steeds erger. De kwaliteit van leven gaat dan achteruit, vooral op sociaal gebied.

Meer op:
Nationaalkompas.nl
Gezondheidsnet.nl

De NVVS is de belangenvereniging voor doven en slechthorenden en biedt een informatieve site. De site biedt u ook de mogelijkheid met anderen in contact te komen.