Artrose

Naarmate we ouder worden, wordt het risico om een (chronische) ziekte te krijgen, groter. De ziekten die het meeste verlies aan gezonde levensjaren veroorzaken, zijn:

  • Coronaire hartziekten
  • Beroerte
  • Artrose en
  • Diabetes

Bron: Gezond Ouder worden in Nederland, april 2011

Deze vier zijn daarom uitgelicht. Hieronder artrose.

Artrose is een reumatische ziekte waarbij het kraakbeen dunner en zachter wordt. Vaak ontstaat geleidelijk pijn. Ook kunt u last van stijfheid krijgen. En later kan artrose leiden tot een verandering in uw houding. Artrose is géén verouderingsproces. Artrose is een ziekte die op zichzelf voorkomt, maar ook kan ontstaan na een gewrichtsontsteking of bij zwakke gewrichtsbanden.

Wat zijn de mogelijkheden om artrose te voorkomen?

Artrose is vooralsnog niet te genezen en de mogelijkheden om het te voorkómen zijn zeer beperkt. Slechts bij een kleine groep patiënten is een duidelijke oorzaak van de artrose aan te wijzen.

Lees verder