Hartziekten

Naarmate we ouder worden, wordt het risico om een (chronische) ziekte te krijgen, groter. De ziekten die het meeste verlies aan gezonde levensjaren veroorzaken, zijn:

  • Coronaire hartziekten
  • Beroerte
  • Artrose en
  • Diabetes

Bron: Gezond Ouder worden in Nederland, april 2011

Deze vier zijn daarom uitgelicht. Hieronder coronaire hartziekten.

Coronaire hartziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders. De twee bekendste diagnosen zijn het acuut hartinfarct en angina pectoris. Pijn op de borst is een kenmerk van beide diagnosen. Bij een hartinfarct is er sprake van plotselinge, hevige pijn in de borst die lang aanhoudt. Bij angina pectoris zijn de klachten over het algemeen minder hevig en korter durend.

Meer op:
Nationaalkompas.nl
De Hartstichting.nl heeft een brochure en een informatielijn. De brochures zijn gratis te downloaden. De Infolijn 0900 3000 300 (2,8 cent p/m) is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.
De Hartenvaatgroep.nl is de patiëntenvereniging, waar ook ruim informatie te vinden is over voeding en bewegen.

Wat gebeurt er als iemand een hartziekte heeft?

Patiënten met chronische klachten of stabiele angina pectoris kunnen worden begeleid door de huisarts.

Lees verder

Wat kan ik doen om een hartinfarct of angina pectoris te voorkomen?

Het risico hangt voor een deel samen met genetische aanleg (57% voor mannen, 38% voor vrouwen). Daarnaast is er een aantal leefwijzen, die van invloed zijn.

Lees verder