Algemeen

Op Ziekten.nl worden de (ruim 200) meest voorkomende ziektebeelden besproken. Ziekten.nl is een ontwikkelplatform voor medische teksten, databanken, nieuws en applicaties die worden doorgeleverd aan websites over gezondheid in Nederland en België

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Medische informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Kiezen van een behandelvorm bij aandoeningen (medio 2014).

Op de website van Patiëntenfederatie NPCF is informatie te vinden voor patiënten. De NPCF maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft. Informatie over ziekten, rechten & tips.