Besparen

Overzicht in uw situatie

Huishoudboekje

Het beginpunt van besparen is het in kaart brengen van uw inkomsten en uitgaven. U kunt dat zelf doen door op papier of op de computer een overzicht te maken. Er zijn ook diverse hulpmiddelen voor gemaakt.

Heb ik recht op toeslagen of bijzondere bijstand?

Wellicht kan uw gemeente nog iets voor u betekenen, in de vorm van bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Kan ik hulp krijgen bij mijn administratie?

In veel plaatsen zijn er Diensten Thuisadministratie, waar getrainde vrijwilligers u komen helpen. De contacten vindt u vaak in de gemeentegids, via het welzijnswerk of het Wmo-loket van uw gemeente.

Bespaartips

Inkomen vergroten