Nalaten

Nadenken over uw nalatenschap, en dus over uw overlijden is geen makkelijk onderwerp. Toch is het een geruststellend idee om te weten dat alles van tevoren goed geregeld is, op de manier zoals u dat wilt. Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw nalatenschap gaat dan naar uw echtgenoot/ partner, eventuele kinderen of andere familieleden. Met een testament kunt u zorgen dat (een deel) van uw nalatenschap ergens anders terecht komt.

Mevrouw van der Lee (81 jaar): “Mijn man is al overleden en ik heb geen kinderen. Ik vind het belangrijk dat mijn geld na mijn dood op een goede plek terecht komt. Ik vond het moeilijk de stap te zetten om mijn testament officieel te regelen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het Ouderenfonds doet veel goede dingen voor ouderen die het hard nodig hebben en de wetenschap dat ik daar ook na mijn overlijden nog een beetje aan kan bijdragen geeft me een fijn gevoel.”

Meer op:
Toegift.nl
Het Nationaal Ouderenfonds is één van de goede doelen achter de campagne Toegift.nl; de landelijke campagne waarin goede doelen samenwerken om mensen te informeren over en stimuleren een goed doel op te nemen in hun testament.

Wijzernalaten.nl
Centrum Nalatenschappen kan u met raad en daad terzijde staan bij het opmaken van een wilsbeschikking en biedt eventueel assistentie bij de afwikkeling ervan.

Nalaten aan goed doel

U kunt ervoor zorgen dat ouderen niet vergeten worden, nu en in de toekomst. Uw bijdrage is van groot belang in de strijd tegen eenzaamheid! Het geld dat u via een testament aan ons nalaat komt voor 100% ten goede aan het doel dat u voor ogen heeft.

Lees verder

Meest gelezen: