Inkomen & Belastingen

AOW

Hoeveel AOW krijg ik (later)?

Wilt u weten hoeveel AOW u later krijgt? Of hoeveel aanvullend pensioen u heeft opgebouwd?

Wat zijn de regels op het gebied van AOW en samenwonen?

Voor de SVB woont u samen als u: samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft én de kosten van het huishouden deelt óf voor elkaar zorgt.

Wat en voor wie is de AIO-aanvulling?

Heeft u de AOW-leeftijd en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan is uw inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum. U kunt dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) krijgen.

Hoe vraag ik AOW aan?

Als u in Nederland woont, krijgt u automatisch 6 maanden vóór uw AOW-leeftijd een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . Daarin staat de procedure over het aanvragen van uw AOW-uitkering.

ANW

Toeslagen

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag.

Heb ik recht op een toeslag?

Veel mensen maken geen gebruik van toeslagen of subsidies waar zij wel recht op hebben. Wilt u weten of u recht hebt op een toeslag? En zo ja, hoeveel?

Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met de huurtoeslag?

Geef een adreswijziging altijd aan uw gemeente door. De gemeente geeft die vervolgens weer aan de belastingdienst door. Soms heeft een verhuizing invloed op uw toeslag(en), bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of in het buitenland gaat wonen.

Mijn partner is overleden, wat gebeurt er met de toeslag?

U hoeft dit niet aan de belastingdienst door te geven, dat doet de gemeente. Uw toeslagen worden aangepast op de nieuwe situatie. U ontvangt automatisch bericht.

Ik kan mijn (gemeentelijke) belastingen niet betalen

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding in principe mogelijk is.

Schenk- & erfbelasting