Familiezaken

Curatele/bewind

Hoe vraag ik curatele, bewind of mentorschap aan?

Curatele, bewind of mentorschap vraagt u aan bij de kantonrechter. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. U heeft een formulier nodig voor het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap. Op het formulier staat welke stukken u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio. Curatele, bewind of mentorschap kan onder andere worden aangevraagd door de betrokkene zelf of zijn familie. Iedereen die meerderjarig is, kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd. Wel gelden er eisen aan die benoeming.

Welke regelingen bestaan er als ik straks zelf niet meer in staat ben om een en ander te regelen?

Volmacht

Met een volmacht wijst u zelf iemand aan die u mag vertegenwoordigen als u tijdelijk niet in staat bent uw belangen te behartigen. Een voordeel van deze vorm is dat u wordt vertegenwoordigd door de persoon die u zelf op basis van wilsbekwaamheid heeft uitgekozen. Uw belangen worden zoveel mogelijk naar uw eigen wil en inzicht behartigd. Net als bij een testament kunt u een volmacht herroepen. Het kan verstandig zijn aan twee personen een volmacht te verstrekken met de mogelijkheid dat zij op elkaar toezicht houden.

Is voor onder bewindvoering stellen een bezoek aan de notaris nodig?

Nee, u dient uw bezoek in bij de kantonrechter in uw regio.

Zie: Hoe vraag ik curatele, bewind of mentorschap aan?

Schenken aan kinderen tijdens onder bewind stelling ouder

Wij horen vaak dat kinderen van een oudere het onderling niet eens worden over hoe bepaalde zaken geregeld kunnen worden. Veelal heeft het de voorkeur om tóch met elkaar in gesprek te gaan. Als dat echt niet mogelijk is, kunnen zaken juridisch worden vastgelegd.

Ik wil een klacht indienen over mijn bewindvoerder. Hoe doe ik dat?

De kantonrechter is er voor om te controleren of een bewindvoerder zijn taken goed uitvoert. Als u van mening bent dat uw bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kunt u hierover een brief schrijven aan de kantonrechter, waarin u duidelijk uitlegt wat volgens u niet goed gaat. De kantonrechter kijkt vervolgens of de klachten gegrond zijn en gaat, als het nodig is, in gesprek met u en uw bewindvoerder.

Ik ben niet tevreden over mijn bewindvoerder en wil er van af. Wat kan ik doen?

Om van een beschermingsbewind af te komen, moet een schriftelijk verzoek bij de kantonrechter worden ingediend. In de brief kunt u aangeven waarom u ervan af wilt en waarom u denkt dat u zelf uw geld weer kunt beheren. De kans is groot dat u opgeroepen wordt om met de kantonrechter te praten over uw verzoek. Uw bewindvoerder zal ook om zijn mening gevraagd worden. Hierna beslist de kantonrechter of het beschermingsbewind wordt opgeheven of niet.

Ik wil een andere bewindvoerder

De rechtbank is de instantie die de bewindvoerder heeft benoemd, en is tevens bevoegd de bewindvoerder te ontslaan (artikel319 Fw). Daarvoor is vereist dat de bewindvoerder gehoord wordt, althans behoorlijk opgeroepen wordt voor verhoor en niet verschijnt.

Hoe weet ik of mijn bewindvoerder betrouwbaar is?

Op de website van de Branchevereniging voor Bewindvoerders staat een lijst van leden die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen, voordat ze lid kunnen worden van de Branchevereniging.

Nalaten

Nalaten aan goed doel

U kunt ervoor zorgen dat ouderen niet vergeten worden, nu en in de toekomst. Uw bijdrage is van groot belang in de strijd tegen eenzaamheid! Het geld dat u via een testament aan ons nalaat komt voor 100% ten goede aan het doel dat u voor ogen heeft.

Notaris