Schenk- & erfbelasting

Wie een schenking of erfenis krijgt, betaalt daar belasting over. Hoeveel dat is, hangt af van de hoogte van het bedrag en van wie iemand het bedrag krijgt. De regels over schenkbelasting en erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) staan in de Successiewet. De Belastingdienst voert die regels uit en int de belasting.

Meer over erfbelasting
Meer over schenkbelasting