Toeslagen

Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen, bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag. Naast deze toeslagen, zijn er diverse heffingskortingen (via de belasting) en zijn er gemeentelijke regelingen. Bijvoorbeeld de bijzondere bijstand of de langdurigheidstoeslag. Per gemeente kunnen er nog andere specifieke regelingen zijn.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn.

Lees verder

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag.

Lees verder

Heb ik recht op een toeslag?

Veel mensen maken geen gebruik van toeslagen of subsidies waar zij wel recht op hebben. Wilt u weten of u recht hebt op een toeslag? En zo ja, hoeveel?

Lees verder

Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met de huurtoeslag?

Geef een adreswijziging altijd aan uw gemeente door. De gemeente geeft die vervolgens weer aan de belastingdienst door. Soms heeft een verhuizing invloed op uw toeslag(en), bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of in het buitenland gaat wonen.

Lees verder

Mijn partner is overleden, wat gebeurt er met de toeslag?

U hoeft dit niet aan de belastingdienst door te geven, dat doet de gemeente. Uw toeslagen worden aangepast op de nieuwe situatie. U ontvangt automatisch bericht.

Lees verder

Ik kan mijn (gemeentelijke) belastingen niet betalen

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding in principe mogelijk is.

Lees verder