geldzaken

Wanneer is mijn wachtwoord veilig?

Uw wachtwoord is veilig wanneer het niet gemakkelijk te raden (kraken) is door een ander. Een goed wachtwoord bestaat uit minimaal 8 tekens (het liefst meer) waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel hoofdletters, als kleine letters, cijfers en tekens.

Lees verder

  • Heb ik recht op toeslagen of bijzondere bijstand?

    Wellicht kan uw gemeente nog iets voor u betekenen, in de vorm van bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

    Lees verder

  • Nalaten aan goed doel

    U kunt ervoor zorgen dat ouderen niet vergeten worden, nu en in de toekomst. Uw bijdrage is van groot belang in de strijd tegen eenzaamheid! Het geld dat u via een testament aan ons nalaat komt voor 100% ten goede aan het doel dat u voor ogen heeft.

    Lees verder