Pers

Aangemaakt op: 30 sep 2014, 10:50

Meer kans op baan via vrijwilligerswerk

Via vrijwilligerswerk hebben werkzoekenden een aanzienlijk grotere kans op het vinden van een baan. Naast omscholing, zou een aaneenschakeling van vrijwilligersklussen succesvol als re-integratie-instrument moeten worden ingezet. Op basis van academisch onderzoek ontwikkelde hoogleraar Lucas Meijs van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds een concreet plan van aanpak waarmee vrijwilligersorganisaties, particuliere ondernemingen en de overheid voornamelijk recent werkloos geworden 55-plussers aan het werk kunnen krijgen.

Binnen de zogenoemde ‘vrijwilligersestafette’ zetten werkzoekenden zich eerst in voor verschillende korte vrijwilligersfuncties, bijvoorbeeld bij een goed doel, een sportvereniging, in de zorg of een voor een zelfgekozen initiatief. Dit motiveert deelnemers tot netwerken en oriĆ«nteert hen op ander werk of andere sectoren. Vervolgens gaat de werkzoekende langer aan de slag in een vrijwilligersfunctie met meer verantwoordelijkheden. Hierbij staat professionele ontwikkeling en het leren van jezelf onderscheiden centraal. Het vrijwilligersprogramma zal het meest effectief zijn bij deelnemers boven de 55 jaar en indien het programma geheel vrijwillig gevolgd wordt.

Vernieuwend aan het plan is dat vrijwilligerswerk als een doelgericht middel wordt ingezet om werk te vinden. “In de toekomst zou ik graag zien dat werkzoekenden bij het UWV deze vrijwilligersestafette kunnen volgens als re-integratietraject. Al vergt dit eerst een denkomslag en een verruiming van de huidige regelgeving”, ligt hoogleraar Meijs zijn plan toe. “We zien dat het erg moeilijk is om vooral werkloze 55-plussers aan het werk te krijgen”, aldus directeur Jan Romme van het Nationaal Ouderenfonds. “Via deze vrijwilligersestafette bouwen werkzoekenden heel snel een bruikbaar nieuw netwerk op, kunnen ze laten zien wat ze waard zijn en doen ze nieuwe ervaringen op.”

Hoewel er veel onderzoeken zijn die bevestigen dat vrijwilligerswerk een goed instrument is voor het vinden van betaald werk, zijn de onderliggende mechanismen nog relatief onduidelijk. In dit literatuuronderzoek tonen Meijs en het Nationaal Ouderenfonds ook aan hoe. De kosten voor het opzetten en de uitvoering van het programma zijn naar schatting zo’n 220 miljoen euro voor het begeleiden van ongeveer 80.000 werkzoekenden. Dat komt neer op nog geen 3000 euro per werkzoekende, terwijl deze gelijktijdig als vrijwilliger inzetbaar blijven. “Daardoor zou het opzetten van de vrijwilligersestafette als proef financieel geoorloofd moeten zijn”, aldus Jan Romme.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichtster Elke van Wageningen 06 81331683 of 030 6567774.