Pers

Aangemaakt op: 27 mrt 2014, 14:27

Internet slecht toegankelijk voor ouderen

Steeds meer informatie wordt alleen via internet verstrekt, maar is slecht vindbaar. Dit constateren de medewerkers van de OuderenOmbudsman. De OuderenOmbudsman krijgt vragen van ouderen, die verdrinken in de informatiebrij. Onvindbare klachtenformulieren, informatie over WMO-loket, of over projecten voor ouderen (vb. Eetproject in Den Haag) soms amper of niet te vinden op sites of enkel nadat er telefonisch contact is geweest. Waarbij wij als OuderenOmbudsman (omdat wij toch een soort instituut zijn en niet een ‘gewone’ oudere) uiteindelijk (soms na heel veel doorverbinden) wel bij de goed persoon belandt en de informatie vindt.

Overheidsinstanties of gemeentes moeten meer stil staan hoe ze informatie op internet zetten en of die toegankelijk is – ook voor ouderen.

Daarnaast kan er steeds meer alleen maar per mail gereageerd worden of via internet. Zoals bij sommige woningbouwverenigingen (reageren op woningen) en bankzaken.

De OuderenOmbudsman is daarom bezig met het opzetten van een digitale kennisbank: de Digitale OuderenOmbudsman. Ouderen zoeken steeds meer info via internet en de Digitale OuderenOmbudsman zal de zelfredzaamheid van ouderen vergroten.