Pers

Aangemaakt op: 04 jul 2012, 14:17

Jarige OuderenOmbudsman: teken massaal bezwaar aan tegen AOW-boetes

De OuderenOmbudsman bestaat 1 jaar! Ruim 5000 ouderen, (klein)kinderen en professionals werden het afgelopen jaar geadviseerd of doorverwezen naar de goede instantie of namen deel aan een enquête. Daarnaast zocht de OuderenOmbudsman regelmatig de media op en vroeg in de Tweede Kamer succesvol aandacht voor prangende problemen. De onduidelijke AOW-regels met betrekking tot samenwonen vormden hierbij één van de hoofdpunten. Ondertussen heeft staatssecretaris Klijnsma toegegeven dat de regels inderdaad onduidelijk zijn en komt ze in september met een alternatief voorstel. Tot die tijd roept de OuderenOmbudsman ouderen massaal op om bezwaar aan te tekenen. Daarnaast moet de SVB per direct stoppen met boetes opleggen of herzieningen doorvoeren in AOW-uitkeringen, omdat ze nu in strijd handelen met de wet.

Bloemetje

Gezicht van de onduidelijke AOW-regels werd afgelopen jaar Martien van Bergen uit Cuijk. Hij riep na een ziekenhuisopname de hulp in van een vriendin, die voor hem kwam zorgen. Nu moeten ze beiden wegens ‘samenwonen’ 7000 euro terugbetalen en kregen ze allebei een boete van 580 euro. De SVB die de OuderenOmbudsman had toegezegd de zaak opnieuw te bekijken, heeft slechts de boete verlaagd van 750 naar 580 euro. “Schandalig”, aldus OuderenOmbudsman Jan Romme. “We blijven doorgaan, tot dit opgelost is – ook voor alle andere AOW’ers!” Om hen een hart onder de riem te steken en te bedanken dat ze de moed hadden hun verhaal in de media te vertellen, geeft Romme Martien van Bergen en Rosalina Monnink van Opbergen op vrijdag 5 juli om 13.00 uur een bloemetjes. “Op onze verjaardag zullen we voortaan jaarlijks ‘het gezicht’ van het afgelopen jaar bedanken”, legt Romme uit.

Standaard bezwaarschrift

De OuderenOmbudsman heeft een standaard bezwaarschrift laten maken, dat gratis te verkrijgen is via OuderenOmbudsman. “Iedereen die een boete of een herziening krijgt met betrekking tot samenwonen, roepen we op dit in te dienen vóór de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken”, aldus Romme. “Daarnaast moeten de boetes en herzieningen per direct stoppen. Want de SVB handelt nu in strijd met de wet.”

Terugblik

Verder werd de OuderenOmbudsman eind vorig jaar platgebeld over de voorgenomen kabinetsplannen, waarin ouderen hard getroffen zouden worden. Ondertussen zijn de plannen afgezwakt maar er blijft nog een hoop te doen. Duizenden mensen namen contact op met zeer uiteenlopende vragen over o.a. toegenomen digitalisering, bewindvoering, werkloosheid onder 55+, klachten over zorginstellingen, ouderenmishandeling, woonproblemen en medicijngebruik.
Gemiddeld is zo’n 60 % van de bellers vrouw, de gemiddelde leeftijd van de bellers is eind 60 begin 70.

Digitaal

In het tweede jaar gaat de OuderenOmbudsman digitaal, waarbij alle voor ouderen relevante informatie gemakkelijk toegankelijk en vindbaar is. Maar de OuderenOmbudsman blijkt ook altijd telefonisch bereikbaar via: 0800-1325.