Pers

Aangemaakt op: 18 jul 2012, 14:16

OuderenOmbudsman: te grote belasting mantelzorgers werkt ouderenmishandeling in de hand

De OuderenOmbudsman maakt zich grote zorgen om de toenemende druk op mantelzorgers. Nu al zijn 450.000 mantelzorgers overbelast. Een gezondheidsrisico voor de mantelzorger zelf, maar ook voor diegene die verzorgd wordt,” aldus Jan Romme. “Van 1 op de 3 mantelzorgers van dementerende ouderen is bijvoorbeeld bekend dat zij wel eens ‘over de grens’ zijn gegaan. Vergeten om op tijd medicijnen te geven, te moe zijn om nog een goede maaltijd te verzorgen of een oudere aan de stoel binden om een boodschap te doen. Toch doet de regering een steeds groter beroep op deze groep en zal als er niets gebeurt de druk en de risico’s alleen maar toenemen.”

“Jongere ouderen moeten niet alleen voor hun kleinkinderen zorgen, omdat de kinderopvang onbetaalbaar is geworden – ze verzorgen ook hun oude vader of moeder, moeten doorwerken tot hun 67ste en het liefst ook nog vrijwilligerswerk doen”, somt Romme op. “Onmogelijk. De grens is niet alleen bereikt – maar ook al ver overschreden. Daarnaast wordt de dagopvang afgebouwd en is het moeilijker om in een verpleeghuis te komen.”
Bij ouderenmishandeling is er meestal geen sprake van moedwillig over de schreef gaan. Vaak wel van onmacht of onkunde en alle betrokkenen lijden onder de situatie. Slachtoffers zelf zullen uit schaamte of uit angst niet snel met hun verhaal naar buiten treden. Ontspoorde zorg kan zich uiten in verwaarlozing, onnodige beperking van de oudere of zelfs in agressief gedrag en mishandeling.

De zorg delen of uitbesteden lijkt een voor de hand liggende optie, maar gebeurt in de praktijk weinig. Mensen zijn mantelzorger omdat ze van iemand houden. Het voelt als een nederlaag als men dat opgeeft. Als het al gebeurt, dan gaat daar een hele strijd aan vooraf. Soms springen andere familieleden of kennissen bij, maar de meeste taken blijven dan bij de centrale mantelzorger. Veel mantelzorgers krijgen last van slapeloosheid, tobben veel, hebben geen tijd meer voor hun eigen werk of moeten hun sociale activiteiten op een lager pitje zetten.

Het Nationaal Ouderenfonds ondersteunt de campagne Ouderenmishandeling. Je ziet het pas als je het gelooft!” Deze campagne bestaat uit een DVD-pakket.