Pers

Aangemaakt op: 27 mrt 2014, 14:14

OuderenOmbudsman pleit voor heldere regels AOW-fraude

De OuderenOmbudsman vindt dat de SVB snel met duidelijke regels moet komen wanneer ouderen wel of niet samenwonen. “Per 1 februari zijn de boetes extreem hoog geworden. We krijgen voortdurend telefoontjes van ouderen die gewoon niet weten of ze samen wonen en vrezen onbedoeld fraude te plegen,” legt Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds uit. “Daarnaast zijn ouderen bang dat inspecteurs onverwachts aan hun deur staan en mogen snuffelen in hun slaap- of badkamer. Dit terwijl het Ouderenfonds al jaren oproept dat ouderen niemand mogen binnen laten in verband met babbeltrucs. De verwarring is groot.”

Sinds december vorig jaar krijgt de OuderenOmbudsman bezorgde telefoontjes van ouderen of hun kinderen. “Mensen durven niet naar de SVB te bellen, bang dat dit reden is voor inspectie,” legt Romme uit. “Wij hebben de SVB zelf ook om opheldering gevraagd en hen een paar ‘gevallen’ voorgelegd, maar ook zij wisten niet of er sprake was van samenwonen. Ze stelden voor de inspectie erop af te sturen, maar daar zitten deze ouderen niet op te wachten.”

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving van kracht, waarbij AOW-fraude strenger wordt bestraft door een boete van 100% van het bedrag dat te veel is ontvangen (zonder maximum) én het bedrag dat te veel is betaald. Alle AOW’ers ontvingen eind december hierover een brief dat ze verplicht zijn steeds elke verandering door te geven. “De brief is heel hard terwijl de regels onduidelijk zijn,” aldus Romme.

De OuderenOmbudsman kreeg veel vragen van ouderen of ze samenwonen als ze bijvoorbeeld voor een zieke gaan zorgen, als beiden een apart huis hebben maar wel heel veel bij elkaar zijn, of ze moeten doorgeven als ze beginnend LATTEN en wanneer, als ouderen zelfstandig in een omgebouwde garage bij hun kinderen inwonen of als ouderen hun kinderen of kleinkinderen structureel te logeren hebben.