Pers

Aangemaakt op: 27 mrt 2014, 14:10

OuderenOmbudsman pleit voor coördinator medicijngebruik

De OuderenOmbudsman pleit voor de snelle invoering van een coördinator die medicijngebruik met name bij ouderen in de gaten houdt. Nu sterven jaarlijks zo’n 2000 mensen door verkeerd medicijngebruik en worden er tussen de 15.000 en 20.000 mensen opgenomen in ziekenhuizen. “Dit gaat niet alleen om fouten die voorkomen hadden kunnen worden en mensen die vergiftigd worden maar ook om enorme bedragen. Jaarlijks zouden er miljoenen op een goede manier bezuinigd kunnen worden, als een coördinator kijkt of patiënten geen strijdige of verkeerde medicijnen slikken,” aldus OuderenOmbudsman Jan Romme. “Vooral ouderen zijn de dupe. Zij slikken meer medicijnen en hun lichaam breekt die minder goed en snel af, waardoor de dosis vaak al te hoog is.”

Daarnaast worden volgens de OuderenOmbudsman teveel fouten gemaakt in het Elektronische Patiëntendossier, bijvoorbeeld door het invullen van specialisten. “We zien dat sommige ziekenhuizen dit uitbesteden aan apothekers en hen de coördinerende functie geven. Ouderen zijn gebaat bij duidelijkheid wie deze coördineerden functie op zich neemt,” legt Romme uit.

Nu zijn ouderen zelf verantwoordelijk voor hun medicijngebruik. “Ze moeten zelf in de gaten houden wat ze slikken, de bijsluiters lezen en kijken of niets strijdig is, zoals bijvoorbeeld sommige medicijnen voor diabetes en reuma. Maar voor veel ouderen is dit ondoenlijk. Niet alleen is het taalgebruik van bijsluiters heel hoog, de medicijnen zelf wisselen ook steeds van naam en vorm,” zegt Romme.