Pers

Aangemaakt op: 16 jan 2013, 14:08

OuderenOmbudsman krijgt goede tips werkloosheid 55+

De OuderenOmbudsman is maandag een campagne begonnen waarbij ze werkloze 55+ vraagt of ze zélf ideeën hebben om de grote werkloosheid in deze groep op te lossen. Daarnaast wordt een enquête afgenomen met alle suggesties die de afgelopen tijd via de media geopperd zijn. “We krijgen hele goede, bruikbare ideeën binnen,” aldus Sabine Lorsheijd, manager van de OuderenOmbudsman. De werkloosheid onder deze groep is een groot en groeiend probleem; heel ingrijpend voor mensen, waardoor ze creatief worden!”

De meest voorkomende tip is dat de zeer hardnekkige vooroordelen over werkende 55+ gauw de wereld uit moeten. “In de media worden steeds dezelfde argumenten gebruikt waardoor uiteindelijk iedereen dit ook daadwerkelijk gaat geloven. Ouderen zouden niet flexibel zijn, vaak ziek of zelfs lui. Deze vastgeroeste beeldvorming moet écht veranderd worden bij werkgevers,” aldus Lorsheijd. Een ander goed idee is dat niemand meer een geboortedatum in zijn curriculum vitae zet.

Vrijwilligerswerk
Wat ook vaker genoemd wordt, is dat werkloze mensen met behoud van uitkering en vrijgesteld van sollicitatieplicht vrijwilligerswerk gaan doen of een deeltijdbaan aanvullen met vrijwilligerswerk. “Er is op dit moment een enorm grote behoefte aan goede vrijwilligers en de werkloze 55- plussers willen dit ontzettend graag doen,” legt Lorsheijd uit. Het geld zou bijvoorbeeld kunnen komen van alle subsidies die de overheid geeft om 55+ aan het werk te helpen en niet gebruikt worden. “ Zo geef je mensen de kans hun talenten alsnog in te zetten voor de maatschappij, want het is zo’n verspilling wat nu gebeurt,” legt Lorsheijd uit.

Oproep
De OuderenOmbudsman blijft werkloze 55+ oproepen om hun ideeën en ervaringen te melden via 0900-6080100 (5 cent/min) of via www.ouderenombudsman. De uitkomsten van de enquête wil de OuderenOmbudsman voorleggen aan het bedrijfsleven en communiceren richting politiek.