Pers

Aangemaakt op: 30 jan 2014, 00:00

OuderenOmbudsman roept op tot melden gescheiden opname

De OuderenOmbudsman roept mensen op dat ze hun ervaringen melden als ouderen gescheiden worden rondom hun opname in een instelling. “De afgelopen jaren is dit op grote schaal gebeurd en iedereen dacht dat dit zo bij wet geregeld is. Nu blijkt dat in de AWBZ iets heel anders staat, willen we dit ook in de toekomst gaan monitoren. Beperkingen op deze regel zijn waarschijnlijk ook nog eens in strijd met het recht op family life art. 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de mens”, aldus Jan Romme. De afgelopen dagen ontstond grote beroering nadat Jack Stickvoort een facebookactie startte omdat zijn schoonouders na 60 jaar huwelijk gedwongen moesten scheiden omdat de zorginstelling enkel plaats had voor zijn schoonvader.

“We willen graag via ervaringsverhalen zicht krijgen op dit probleem en inventariseren hoe hier de komende tijd in de praktijk mee wordt omgegaan”, aldus Jan Romme. Tijdens kantooruren kunnen deze verhalen gemeld worden via: 0900 60 80 100 (2ct p/m) of via ouderenombudsman@ouderenfonds.nl.

Politiek
Al in 2011 trok SP-kamerlid Leijten hierover aan de bel bij staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Die toen antwoordde : “In het besluit zorgaanspraken (artikel 9 lid 3) is geregeld dat de partner van een persoon met een somatische of psychogeriatrisch aandoening of beperking die (op grond van zijn indicatie) in een instelling verblijft, tevens aanspraak heeft op verblijf in dezelfde instelling. De aanspraak wijzigt niet doordat de zorgverzekeraars de AWBZ gaan uitvoeren. Ik voorzie dan ook geen problemen bij de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars.” CDA-kamerlid Mona Keijzer pleite in haar motie waarmee de kamer op 26 november 2013 heeft ingestemd dat ook onder de nieuwe AWBZ echtparen in een verpleeghuis samen moeten kunnen blijven. In de praktijk betekent dit dat echtparen, waarvan een van de partners verpleeghuiszorg nodig heeft, bij elkaar kunnen blijven wonen.