Persberichtten

Laatste wijziging: 07 feb, 15:58

Welke veranderingen zijn er op het gebied van werk en inkomen per 1 juli?

Vaste baan na 2 jaar tijdelijke contracten
Werkt u minimaal 2 jaar via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever? Dan heeft u vanaf 1 juli 2015 recht op een vaste baan. Tussen uw tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden tijd zitten. In de zogeheten ketenbepalingen staat wanneer uw tijdelijke contract verandert in een vast contract.

Hier meer informatie.

Transitievergoeding bij ontslag
Werkt u 2 jaar of langer bij een bedrijf? Dan heeft u vanaf 1 juli 2015 recht op een vergoeding als u wordt ontslagen. U krijgt maximaal € 75.000, of 1 jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000. Deze transitievergoeding moet de overgang naar ander werk vergemakkelijken. De regeling geldt ook als na 2 jaar uw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Hier meer informatie.

Verplicht werk na half jaar WW
Ontvangt u langer dan 6 maanden een WW-uitkering? Dan bent u vanaf 1 juli 2015 verplicht om elke baan aan te nemen. Het niveau of salaris van een baan mag geen belemmering meer zijn om een baan te accepteren of daarop te solliciteren.

Hier meer informatie.

Meer bijverdienen vanuit WW
Werkt u vanuit de WW? Dan geldt vanaf 1 juli 2015 de inkomensverrekening. U mag dan van elke verdiende bruto euro 30% zelf houden. Hierdoor loont het om vanuit de WW aan het werk te gaan. Deze aanpassing van de WW geldt niet wanneer u al voor 1 juli een WW-uitkering had.

Hier meer informatie.

Ontslag via UWV of rechter
Moet u als werkgever personeel ontslaan? Per 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u dit regelen via het UWV. Zijn er andere redenen? Dan loopt de route via de kantonrechter.

Hier meer informatie.

Duidelijkere informatie over pensioen
Bouwt u als werknemer of ondernemer pensioen op? Vanaf 1 juli 2015 moeten pensioenverstrekkers pensioendeelnemers beter informeren over hun pensioen. Zodat u onder meer makkelijker kunt bepalen of u het gewenste pensioen ook bereikt. Dit staat in de Wet pensioencommunicatie.

Hier meer informatie.

Loon onderaannemers verantwoordelijkheid opdrachtgever
Huurt u als ondernemer een bedrijf in om werk voor u te doen? Dan bent u vanaf 1 juli 2015 ook verantwoordelijk voor het uitbetalen van de lonen door de onderaannemer. Deze ketenaansprakelijkheid voor loon moet misstanden bij uitbesteding van werk voorkomen.

Hier meer informatie.

Uitbreiding zorgverlof
Zorgt u voor een zieke buur, vriend of huisgenoot? Dan kunt u daarvoor vanaf 1 juli 2015 zorgverlof aanvragen. Eerder was zorgverlof alleen mogelijk bij een levensbedreigende ziekte van uw kind, partner of ouder.

Hier meer informatie.

Uitkeringen omhoog
Per 1 juli 2015 stijgen uitkeringen zoals de AOW, WW, WIA, WAO en Wajong. Dit komt omdat deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Lees meer over de aanpassingen van de sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen.

Hier meer informatie.

Belastingdienst betaalt alleen nog op rekening met naam
Krijgt u geld van de Belastingdienst? Vanaf 1 juli stort de fiscus toeslagen of uw belastingteruggaaf alleen nog op een rekeningnummer met uw eigen naam. Kan de Belastingdienst niet vaststellen of de rekening de juiste naam heeft, dan krijgt u geen geld. De maatregel moet fraude met belastingen en toeslagen voorkomen.

Hier meer informatie.

Bron: Rijksoverheid.nl

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen