Openbaar vervoer

Laatste wijziging: 07 feb, 15:59

Ik kan niet zelfstandig met het OV. Mag ik iemand meenemen?

Al u als gevolg van uw handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen, vraag dan de OVbegeleiderskaart.nl aan. Eén begeleider reist dan gratis met u mee.

De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan, de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens dienstregeling. Daarnaast valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer in dit verband onder het openbaar vervoer.

Wanneer komt u in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart?
De aanvraag van een OV Begeleiderskaart wordt toegewezen wanneer u op geen enkele manier zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. Het begrip zelfstandig reizen slaat niet zozeer op het reizen zonder enige hulp, maar op het kunnen reizen zonder hulp van een persoonlijk begeleider, maar met hulp die het openbaar vervoerbedrijf biedt en met bewegingshulpmiddelen. De criteria zijn opgenomen in de Regeling OV-begeleiderskaart van 11 juli 2014. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen. Het dragen van bagage is geen indicatie voor een OV Begeleiderskaart.

Openbaar vervoerbedrijven bieden ook zelf assistentie aan. Als u met deze assistentie kunt reizen, wordt u geacht zelfstandig te kunnen reizen en komt u niet in aanmerking voor een OV Begeleiderskaart.

Voor meer informatie: OVbegeleiderskaart.nl

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen