Dossier: gedwongen verhuizingen

Laatste wijziging: 26 jul, 14:29

Moet ik de kosten betalen voor de herinrichting bij gedwongen verhuizing naar een andere plek?

Nee. Als sprake is van gedwongen verhuizing, kan het verzorgingshuis op uw verzoek voor deze kosten een vergoeding aanvragen. Die vergoeding voor 2015 bedraagt € 3.473,90 als u alleen woont en € 1.736,95 per bewoner als u met meer mensen in een woning woont. Als u twee keer gedwongen moet verhuizen, hebt u recht op twee keer een vergoeding.

Toelichting
Als u gedwongen moet verhuizen omdat uw huidige woonruimte in het verpleeg- of verzorgingshuis wordt gerenoveerd, wordt gesloopt of definitief wordt gesloten heeft de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) voor zulke situaties een vergoedingsregeling. De zorgorganisatie waar u woont kan een beroep doen op die regeling en is verplicht het volledige, vaste bedrag van die vergoeding te besteden aan de herinrichting van uw woonruimte.

Los daarvan regelt en betaalt de zorgorganisatie de basale inrichting van een kamer/appartement. De inrichting bestaat uit vloerbedekking, gordijnen en (eenvoudig) meubilair: een tafel, een stoel, een kast en lampen. Maar ook een bed, matras, beddengoed en handdoeken.

Meer uitleg over de aanspraken die u kunt doen, is te vinden in het (digitale) Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland. U kunt ons ook bellen om het kompas met u door te nemen.

Enkele punten om op te letten:

• De zorgaanbieder kan deze vergoeding alleen aanvragen voor bewoners die een zorgzwaartepakket zonder behandeling ontvangen (voorheen werden dit ‘verzorgingshuisplaatsen’ genoemd). Als u een zorgzwaartepakket met behandeling ontvangt (voorheen werden dit ‘verpleeghuisplaatsen’ genoemd), kan de zorgaanbieder geen beroep doen op deze vergoedingsregeling. Maar ook dan moet de zorgaanbieder de kosten van de herinrichting naar redelijkheid vergoeden.
• de kosten van de verhuizing behoren niet tot de herinrichtingskosten van uw nieuwe woonplek. De verhuiskosten bij gedwongen verhuizing zijn voor rekening van het verzorgingshuis;
• de vergoeding geldt alleen als u in een zorginstelling blijft wonen, dat kan bij dezelfde of een andere organisatie zijn. De vergoeding geldt dus niet als u weer zelfstandig zou gaan wonen;
• het is verstandig de cliëntenraad te betrekken bij situaties van gedwongen verhuizingen en de raad te wijzen op deze vergoedingsregeling.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen