Dossier: gedwongen verhuizingen

Laatste wijziging: 18 feb, 13:19

Mijn verzorgingshuis gaat (gedeeltelijk) sluiten, kan ik gedwongen worden weer zelfstandig te gaan wonen?

Nee. Iedereen die op 1 januari 2015 recht heeft op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis, behoudt dat recht. Dat geldt ook als u een geldige indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) heeft, maar op dat moment nog niet in een instelling woont. Bijvoorbeeld omdat er nog geen (geschikte) plek is. Uiteraard is iedereen vrij om er voor te kiezen zelfstandig te blijven wonen of weer zelfstandig te gaan wonen.

Toelichting
Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervallen en trad de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking. Wonen in een zorginstelling kan vanaf dan alleen op basis van de Wlz. Nieuwe bewoners komen veel minder gemakkelijk in aanmerking voor een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis. Maar bestaande rechten blijven gelden. Iedereen die op 1 januari 2015 in een verpleeg- of verzorgingshuis woonde, behoudt het recht op een plek. Doordat afdelingen of gebouwen worden gesloten, kan het wel zijn dat u niet op dezelfde plek kunt blijven wonen.

Meer over deze hervormingen kunt u lezen op Veranderingen in de langdurige zorg (Rijksoverheid).

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen