Werken na pensioen

Laatste wijziging: 02 jul, 08:49

Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW-leeftijd?

Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en soms ook niet meer tegen ziekte. U heeft geen recht meer op het wettelijk minimumloon. U ontvangt daarentegen wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever.

Arbeidscontract
Is in uw cao geregeld dat uw contract eindigt als u de AOW-leeftijd bereikt? Maar wilt u toch blijven doorwerken? Overleg dan met uw werkgever over een nieuw contract. Staat in uw cao dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt uw (tijdelijk) contract gewoon door. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat het 4e contract een vast dienstverband is; dit is niet leeftijdgebonden en geldt ook voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Automatisch ontslag bij bereiken AOW-leeftijd
Soms wordt u automatisch ontslagen als u de AOW-leeftijd bereikt. Deze afspraak staat dan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Als er niets is geregeld, moet uw werkgever bij het UWV een ontslagvergunning voor u aanvragen. Als u wilt doorwerken na uw pensioen, kunt u dit met uw werkgever bespreken. In sommige cao's is een leeftijdsgrens opgenomen. Bent u ouder dan de genoemde leeftijd, dan kunt u een nieuw arbeidscontract afsluiten met uw werkgever. De loonafspraken die u samen maakt, mogen in dit geval afwijken van de cao.

AOW en pensioen
U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een uitkering op grond van de AOW. Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd en pensioenen die u bij een particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, worden niet van de AOW afgetrokken.

Meer op Rijksoverheid.nl

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen