Verzorg- & verpleeghuizen

Laatste wijziging: 07 mei, 11:45

Ik heb een indicatie voor verblijf in zorginstelling. Kan ik thuis blijven wonen?

U mag met een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen.

Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden om zorg thuis te krijgen. In plaats van zorg met verblijf kunt u kiezen voor:

Volledig pakket thuis (vpt)
Met een volledig pakket thuis krijgt u thuis zorg van een zorginstelling. U krijgt alle zorg en ondersteuning waarvoor u een Wlz-indicatie heeft. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.

Modulair pakket thuis (mpt)
U kunt ook een deel van de zorg van een zorginstelling krijgen en een deel zelf regelen met uw persoonsgebonden budget. Dit heet een modulair pakket thuis (mpt). Met het mpt krijgt u geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een persoonsgebonden budget (pgb) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. De zorgverlener moet de zorg wel bij u thuis kunnen leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Er worden eisen gesteld aan het pgb. De zorg moet bijvoorbeeld van goede kwaliteit zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten die aan het budget zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen