Verzorg- & verpleeghuizen

Laatste wijziging: 30 jun, 09:30

Hoe vraag ik een plek aan in een verzorgings- of verpleeghuis?

Ook wanneer u 24 uur per dag zorg nodig heeft kunt u onder bepaalde voorwaarden thuis blijven wonen. Als het niet mogelijk of wenselijk is om thuis te wonen, dan kunt u wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt dit. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze intensieve zorg. Daarvoor moet u een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ.

Aanvragen wonen en zorg
Op de website Regelhulp vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden van wonen en zorg. U leest daar ook hoe u een plaats kunt krijgen in een van deze woonvormen.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen