Leeftijdsdiscriminatie

Laatste wijziging: 18 mrt, 15:34

Hoe bestrijdt de overheid leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?

De Rijksoverheid neemt verschillende maatregelen om leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Werkgevers die een oudere met een uitkering of een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen maximaal 3 jaar in aanmerking komen voor de mobiliteitsbonus.
Ook kunnen werkgevers die een oudere werkloze in dienst nemen, in sommige gevallen gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers. Als deze werknemer binnen 5 jaar langer dan 13 weken ziek is, compenseert het UWV de loonkosten van de werkgever.

In cao’s zijn vaak speciale seniorenregelingen opgenomen. Hierdoor kunnen ouderen bijvoorbeeld extra vakantiedagen of salarisbescherming krijgen. Zulke seniorenregelingen leiden tot negatieve beeldvorming en maken ouderen duurder en minder beschikbaar.
In het rapport 'Van ontzien naar duurzaam ontwikkelen' staan alternatieven voor seniorenregelingen. Cao-partijen kunnen hiervan gebruikmaken bij onderhandelingen. Een alternatief voor een seniorenregeling is bijvoorbeeld salarisgarantie verbinden aan arbeidsduur in plaats van aan leeftijd.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen