Palliatieve zorg

Laatste wijziging: 26 jun, 15:44

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven die hun naderende sterven onder ogen moeten zien. Het richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar wel op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Er is aandacht voor verschillende moeilijkheden in deze fase, zoals lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de patiënt en naar de naasten.

In de palliatieve zorg wordt de patiënt ondersteund om zo actief mogelijk te kunnen leven en worden de naasten geholpen bij het omgaan met de patiënt en bij de rouwverwerking na het overlijden. De belangrijkste doelen zijn:
* het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden.
* het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.
Uitgangspunt zijn de klachten en vragen van de patiënt en naaste(n). De laatste fase van het leven wordt ook wel terminale fase genoemd.

Meer informatie over palliatieve zorg vindt u op:

Palliatief.nl
Een website van Agora -landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg- met veel informatie, nieuws, feiten en initiatieven en publicaties.

Netwerkpalliatievezorg.nl
Hier vindt u regionale samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. Een netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio.

Veel informatie ook op Palliatievezorg.nl.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen