Mantelzorg

Laatste wijziging: 26 jun, 09:28

Kan ik hulp krijgen bij mantelzorg?

Het wordt me soms te veel. Kan ik hulp krijgen? Zeker, en dat is geen schande! U hoeft het niet alleen te doen. Als u goed voor u zelf zorgt, dan kunt u ook langer voor uw naaste zorgen. Als mantelzorger neemt u al gauw veel zorgtaken op u. Maar daardoor ligt overbelasting op de loer. Om dat te voorkomen kunt u verschillende dingen doen:

  • U kunt steun vragen van mensen uit uw sociale netwerk, zoals familieleden, vrienden of buren.
  • U kunt uw zorg tijdelijk overdragen in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg.
  • U kunt bij uw gemeente een aanvraag doen voor ondersteuning en huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Voor vrijwilligershulp kunt u ook eens kijken op comofHandjehelpen.nl

Meer informatie vindt u op mezzo.nl

U kunt ook bellen met de Mantelzorglijn: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m). Iedereen kan terecht bij de Mantelzorglijn, het landelijk informatiecentrum op het gebied van mantelzorg. De Mantelzorglijn geeft voorlichting, informatie en advies aan mantelzorgers, beroepskrachten en het grote publiek. De Mantelzorglijn is een onderdeel van Mezzo. De Mantelzorglijn biedt mantelzorgers antwoord op vragen die met de mantelzorg te maken hebben. De medewerkers kennen de problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen. De Mantelzorglijn heeft ook een sociaal-juridische medewerker die kan helpen bij juridische problemen op het gebied van mantelzorg.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen